Clár ábhair

Aois an déagóra: go dtí cén aois a mhaireann an ógántacht?

De réir na saothar éagsúil a foilsíodh ar an gceist, thosódh tréimhse na hógántachta idir 9 agus 16 bliana d’aois agus chríochnódh sí timpeall 22 bliana d’aois. Ach i gcás roinnt eolaithe, is gnách go síneann an tréimhse seo go 24 bliana ar an meán. Na cúiseanna: fad na staidéar, easpa oibre agus go leor fachtóirí eile a chuireann moill ar a n-iontráil mar dhuine fásta.

Ógántacht dhéanach agus teacht in aois

Tar éis na luath-óige, 0-4 bliana, óige 4-9 mbliana, tagann réamh-ógántacht agus ógántacht a léiríonn tréimhse iontach tógála aitheantais agus an choirp. Is é an chéad chéim loighciúil eile an t-aistriú go dtí an aosacht nuair a éiríonn an t-ógánach as agus a thiocfaidh chun bheith uathrialach i ngach réimse dá shaol: obair, tithíocht, grá, fóillíocht, srl.

Sa Fhrainc, aois an tromlaigh atá socraithe ag 18, tugann sé deis cheana do dhéagóirí a lán freagrachtaí riaracháin a fháil:

  • An ceart vótála;
  • An ceart chun feithicil a thiomáint;
  • An ceart cuntas bainc a oscailt;
  • An dualgas conradh a dhéanamh (post, ceannach, srl.).

Ag 18 mbliana d’aois, tá an fhéidearthacht ag duine maireachtáil go neamhspleách óna thuismitheoirí.

Tá an réaltacht na laethanta seo an-éagsúil. Tá formhór na ndaoine 18 mbliana d’aois fós ag staidéar. I gcás cuid acu, is tús é le saol leathghairmiúil nuair a roghnaíonn siad cúrsaí staidéir oibre nó gairme. Tugann an cosán seo saol gníomhach dóibh agus cruthaíonn staidiúir na ndaoine fásta cruth go gasta toisc go dteastaíonn sé uathu. Fanann siad lena dtuismitheoirí ar feadh dhá nó trí bliana, áfach, agus post seasmhach á fháil acu.

Maidir le daoine óga atá ag dul isteach i gcóras na hollscoile, is féidir leis na blianta staidéir a bheith 5 bliana nó níos mó má dhéanann siad cúrsa nó cosán a athdhéanamh nó a athrú le linn a gcuid oiliúna. Cúis mhór imní do thuismitheoirí na mac léinn iontacha seo, a fheiceann a gcuid leanaí ag fás aníos, gan aon bharúlacha faoin saol oibre agus go minic gan ionchais fostaíochta nithiúla.

Tréimhse a théann ar aghaidh

De réir an WHO, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, tá an ógántacht idir 10 agus 19 mbliana. Téann beirt taighdeoirí ón Astráil salach ar an measúnú seo le staidéar eolaíoch, a rinne agus a foilsíodh san iris “The Lancet”. Tugann sé seo cuireadh dúinn athmhachnamh a dhéanamh ar an tréimhse saoil seo, agus é a shocrú idir 10 agus 24 bliana ar chúiseanna éagsúla.

Na daoine óga seo lán le fuinneamh, cruthaitheach, cumhachtach agus réidh chun an domhan a chasadh bun os cionn, teacht ar réimse inar féidir leis an réaltacht a bheith brúidiúil mura bhfuil na tuismitheoirí ullmhaithe acu agus chabhraigh siad leo fadhbanna na nuachta a chomhshamhlú:

Ore Níos mó ar an ábhar:  “It's not difficult to insult your appearance. Especially mine ": how a woman with Freeman-Sheldon syndrome lives
  • Éiceolaíocht agus fadhbanna truailliú;
  • Fíor-ghnéasacht agus an difríocht ó phornagrafaíocht;
  • An eagla roimh ionsaithe agus sceimhlitheoireacht.

Mar sin níl an t-aistriú go dtí an aosacht nasctha a thuilleadh le haibiú fisiceach agus cheirbreach, ach tá sé nasctha le fachtóirí cultúrtha agus aitheantais éagsúla, srl. San India, mar shampla, áit a bhfuil cailíní beaga pósta go han-luath, roimh 16 bliana d’aois, tá cailíní óga mheas daoine fásta ag aois iad sa Fhrainc, is cosúil go bhfuil sé seo dochreidte.

Ó thaobh an ghnó de, tá sé suimiúil déagóirí óga a choinneáil, níos déanaí agus níos déanaí. Is lucht tionchair ceannaigh agus fóillíochta iad agus tá baint mhór acu le líonraí sóisialta agus dá bhrí sin tá siad ar fáil chun fógraí a fháil 24 uair sa lá.

Déagóirí fásta, ní uathrialach

Faigheann mic léinn a leanann dá gcuid staidéir, tar éis a bhfichidí, na cóid staidiúir d'aosaigh go léir, áfach, a bhuíochas dá n-intéirneachtaí. Téann siad thar lear, go minic ag obair i gcomhthreo lena gcuid staidéir nó le linn a gcuid laethanta saoire scoile. Tá a fhios ag an gcuid is mó acu go gcuideoidh na poist corr seo leo a líonra gairmiúil a chruthú. I gcás cuid acu, tá an easpa neamhspleáchais airgeadais seo agus an costas seo dá dtuismitheoirí ag fulaingt.

Ba mhaith le go leor daoine go bhfeicfí iad mar dhaoine fásta, ach tá an tréimhse seo nuair a chaithfidh siad a gcuid staidéir a chríochnú riachtanach chun an dioplóma a fháil agus rochtain a fháil ar na poist a bhfuil tóir orthu. Sa Fhrainc, taispeánann gach staidéar go bhfuil dioplómaí ina n-eochair do rath i saol na hoibre.

Is féidir leis na daoine fásta óga seo, cé go bhfuil siad spleách ar chúrsaí airgeadais, an easpa neamhspleáchais seo le seirbhísí a chúiteamh:

 
  • an gairdín a chothabháil;
  • siopadóireacht;
  • ullmhú le hithe.
Ore Níos mó ar an ábhar:  Athbhliain: conas is fearr a fhéachann tú

Dá bhrí sin tá na gníomhaíochtaí seo tábhachtach dóibh d’fhonn go mbraitheann siad úsáideach agus chun a n-uathriail a thaispeáint. Is faoi na tuismitheoirí atá sé an áit cheart a fháil chun an deis a thabhairt dóibh.

Is sampla maith é an scannán “Tanguy”. Ró-chócaráilte, cailleann an duine óg a chumhacht air féin agus ar a shaol. Ligeann sé é féin a rocadh. Ní mór do thuismitheoirí ligean dó dul i muinín na n-eispéireas pianmhar uaireanta i saol na hoibre. Seo a thógfaidh leis agus a ligfidh dó muinín a fháil, foghlaim óna bhotúin agus a roghanna féin a dhéanamh.

Leave a Reply