Amblyopie

Clár ábhair

Amblyopie

Is lagú amhairc aon-thaobhach é Amblyopia a fheictear go hiondúil i leanaí óga. Is minic a labhraímid faoi “shúil leisciúil”. Déanann an inchinn neamhaird ar na híomhánna a tharchuireann an tsúil seo, rud a fhágann go gcailltear radharc de réir a chéile. Is féidir é seo a cheartú má thugtar aire dó in am, laistigh de ocht mbliana de ghnáth. Tá sé i bhfad níos deacra bainistíocht a dhéanamh ar amblyopia in aosaigh.

Amblyopia, cad é?

Sainmhíniú ar amblyopia

Tá amblyopia tréithrithe ag difríocht i ngéire radhairc idir an dá shúil. Deirtear gur “súil leisciúil” ceann acu: níl na híomhánna a tharchuireann an tsúil seo ar chaighdeán leordhóthanach chun an inchinn a phróiseáil. Déanfaidh an ceann seo neamhaird ar na híomhánna seo, feiniméan a fhágfaidh go gcaillfear fís de réir a chéile. Féadfaidh an meathlú radhairc seo a bheith buan mura dtugtar aire dó in am. 

Cineálacha d'amblyopie

Is féidir idirdhealú a dhéanamh idir cineálacha éagsúla amblyopia. Is é an ceann is coitianta amblyopia feidhmiúil. Is locht amhairc é le linn óige. Déanann an inchinn neamhaird ar íomhánna ó cheann amháin den dá shúil, a théann i bhfeidhm ar fhís.

Tá cineálacha eile amblyopia ann mar amblyopia orgánach atá nasctha le damáiste don tsúil. Tá an fhoirm seo annamh. Sin é an fáth go dtagraíonn an téarma leighis amblyopia go minic do amblyopia feidhmiúil.

Ore Níos mó ar an ábhar:  Neamhoird féinmheasa - Féinmheas leanaí a fhorbairt

Cúiseanna amblyopia

Aithníodh trí phríomhchúis:

 • mí-ailíniú súl, feiniméan ar a dtugtar strabismus níos minice;
 • fadhbanna a dhíriú, nó earráidí athraonta, ar féidir iad a léiriú mar hyperopia (dearcadh doiléir ar rudaí atá suite in aice láimhe) nó astigmatism (dífhoirmiú an choirne);
 • bac ar an ais amhairc idir dromchla na súl agus an reitine a d’fhéadfadh tarlú go háirithe le linn catarachta ó bhroinn (teimhneacht iomlán nó páirteach an lionsa atá i láthair ó bhreith nó le feiceáil sa chéad mhí den saol).

Diagnóisiú amblyopia

 

Aithnítear Amblyopia trí scagadh le haghaidh suaitheadh ​​amhairc. Tá scagadh luath riachtanach toisc go mbraitheann cóireáil air. Tá sé i bhfad níos deacra amblyopia in aosaigh a bhainistiú ná nuair a dhéantar diagnóis uirthi i leanaí.

Tá an scagadh le haghaidh suaitheadh ​​amhairc bunaithe ar thástálacha géire radhairc. Mar sin féin, níl na tástálacha seo infheidhmithe ná ábhartha i leanaí an-óga. Ní gá go bhfuil siad in ann labhairt nó freagra oibiachtúil a thabhairt. Is féidir an scagadh a bhunú ansin ar an anailís ar fhrithghníomhartha pupillary. Is féidir é seo a dhéanamh trí fhótachódú: taifeadadh ar fhrithghníomhartha pupillary ag baint úsáide as ceamara.

Daoine a dtéann amblyopia i bhfeidhm orthu

Is gnách go bhforbraíonn Amblyopia le linn forbairt amhairc roimh 2 bhliain d’aois. Meastar go dtéann sé i bhfeidhm ar thart ar 2 go 3% de leanaí. Is féidir amblyopia a cheartú má ghabhtar í in am, de ghnáth roimh ocht mbliana d’aois. Taobh amuigh de sin, tá sé níos deacra amblyopia i measc déagóirí agus aosaigh a bhainistiú.

Fachtóirí riosca don amblyóip

Féadann tosca áirithe forbairt amblyopia a chur chun cinn i leanaí:

 • hyperopia, a mheastar a bheith mar phríomhfhachtóir riosca;
 • mínormáltacht athraonta neamhshiméadrach;
 • stair theaghlaigh maidir le hearráidí athraonta;
 • roimh am;
 • malformations;
 • trisomy 21;
 • pairilis san inchinn;
 • neamhoird néar-mhótair.
Ore Níos mó ar an ábhar:  Symptoms of andropause

Comharthaí amblyopia

Comharthaí i leanaí óga

Is gnách go nochtann Amblyopia i leanaí ina gcéad chúpla mí. Le linn na tréimhse seo, is minic a bhíonn sé deacair (ath) eolas a bheith agat ar na hairíonna a bhraitheann leanaí. Níl sé fós in ann a chuid mothúchán a chur in iúl go soiléir. Ina theannta sin, ní eol dó go bhfuil suaitheadh ​​amhairc aige. Mar sin féin, d’fhéadfadh comharthaí a thabhairt le tuiscint go bhfuil amblyopia i measc leanaí:

 • caolaíonn an leanbh a shúile;
 • clúdaíonn an páiste súil amháin;
 • tá súile ag an bpáiste a bhreathnaíonn i dtreonna difriúla.

Comharthaí i leanaí níos sine

Ó thart ar trí bliana d’aois, tá sé níos éasca scagadh le haghaidh suaitheadh ​​amhairc. Féadfaidh an leanbh gearán a dhéanamh faoi suaitheadh ​​amhairc: dearcadh doiléir ar rudaí atá suite gar nó i gcéin. I ngach cás, moltar comhairliúchán míochaine má tá amhras ort faoi airíonna amblyopia.

Comharthaí i measc déagóirí agus aosaigh

Tá an scéal cosúil le déagóirí agus daoine fásta. De ghnáth feictear amblyopia le caillteanas radhairc aontaobhach.

 

Cóireálacha le haghaidh amblyopia

Is éard atá i gceist le bainistíocht amblyopia ná úsáid na súl leisciúla ag an inchinn a spreagadh. Chun é seo a bhaint amach, is féidir roinnt réiteach a úsáid mar:

 • ag caitheamh spéaclaí nó lionsaí teagmhála;
 • cóirithe nó titeann súl a chur i bhfeidhm a choisceann úsáid na súl gan éifeacht agus a chuireann iallach ar shlógadh na súl lena mbaineann;
 • baint catarachta má éilíonn an cás é;
 • cóireáil strabismus más gá.

Cosc a chur ar amblyopia

Níl aon réitigh ann chun amblyopia a chosc. Ar an láimh eile, is féidir deacrachtaí a chosc trí fhís do linbh a sheiceáil go rialta le gairmí sláinte. Is éard atá i gceist le deacrachtaí a chosc ná leanúint le moltaí míochaine tar éis amblyopia a dhiagnóisiú.

Ore Níos mó ar an ábhar:  Haemafilia

Leave a Reply