Ar ais ar scoil 2020 agus Covid-19: cad é an prótacal sláinte?

Clár ábhair

Ar ais ar scoil 2020 agus Covid-19: cad é an prótacal sláinte?

Ar ais ar scoil 2020 agus Covid-19: cad é an prótacal sláinte?
Beidh tús na scoilbhliana 2020 ar siúl Dé Máirt, 1 Meán Fómhair agus fillfidh 12,4 milliún dalta ar bhinsí scoile faoi dhálaí an-sainiúla. Le linn preasagallamh a tionóladh Dé Céadaoin, 27 Lúnasa, d’fhógair an tAire Oideachais, Michel Blanquer an prótacal sláinte scoile atá le comhlíonadh d’fhonn an ghéarchéim coronavirus a throid.
 

Rud nach mór duit cuimhneamh air

Le linn na preasagallamh, d’áitigh Michel Blanquer go mbeadh filleadh ar scoil éigeantach (seachas eisceachtaí neamhchoitianta a dtugann dochtúir údar leo). Luaigh sé príomhbhearta an phrótacail sláinte a cuireadh i bhfeidhm ag tús na scoilbhliana 2020. Seo an méid atá le cuimhneamh.
 

Ag caitheamh masc

Foráiltear leis an bprótacal sláinte go gcaithfear masc go córasach ó aois 11. Mar sin beidh ar gach mac léinn coláiste agus ardscoile masc a chaitheamh ar bhonn leanúnach agus ní amháin nuair nach féidir meas a bheith acu ar fhaid shóisialta. Go deimhin, déantar foráil sa bheart d’oibleagáid an masc fiú i spásanna dúnta agus lasmuigh mar chlóis súgartha. 
 
Mar sin féin déanann an prótacal sláintíochta cúpla eisceacht: " níl sé éigeantach masc a chaitheamh nuair nach bhfuil sé ag luí leis an ngníomhaíocht (béile a ithe, oíche ar scoil chónaithe, cleachtais spóirt, srl. […] Sna cásanna seo, tugtar aird ar leith ar mheascadh a theorannú agus / nó meas ar fhadú.«
 
Maidir le daoine fásta, beidh ar gach múinteoir (lena n-áirítear iad siúd atá ag obair i naíolanna) masc cosanta a chaitheamh chun troid i gcoinne Covid-19. 
 

Glanadh agus díghalrú

Déanann an prótacal sláintíochta foráil maidir le háitribh agus trealamh a ghlanadh agus a dhíghalrú go laethúil. Ba cheart, dá bhrí sin, urláir, táblaí, deasca, doorknobs agus dromchlaí eile a mbíonn mic léinn i dteagmháil leo go minic a ghlanadh agus a dhíghalrú uair amháin sa lá ar a laghad. 
 

Ceaintíní a athoscailt 

Luaigh an tAire Oideachais freisin athoscailt ceaintíní scoile. Ar an gcaoi chéanna leis na dromchlaí eile, caithfear táblaí an bharralann a ghlanadh agus a dhíghalrú tar éis gach seirbhíse.
 

Níochán láimhe

Mar a éilíonn na gothaí bacainní, beidh ar na mic léinn a lámha a ní chun iad féin a chosaint ar riosca ionfhabhtaithe ón gcoróivíreas. Deirtear sa phrótacal " Caithfear níocháin láimhe a dhéanamh nuair a thagann tú chuig an mbunaíocht, roimh gach béile, tar éis dul chuig an leithreas, tráthnóna sula bhfillfidh tú abhaile nó nuair a thagann tú abhaile '. 
 

Tástáil agus scagadh

Sa chás go dtaispeánann mac léinn nó ball d’fhoireann oideachais comharthaí Covid-19, déanfar tástálacha. Le linn na preasagallamh, míníonn Jean-Michel Blanquer go gcuirfeadh sé seo ar ár gcumas “téigh suas an slabhra éillithe chun bearta aonrúcháin a dhéanamh. […] Is é ár gcuspóir a bheith in ann freagairt laistigh de 48 uair an chloig aon uair a thuairiscítear comharthaí. “. Cuireann sé leis ” Féadfar scoileanna a dhúnadh ó lá amháin go lá eile más gá '.
 

Leave a Reply