Ar lig an scoil na buachaillí síos?

Ar lig an scoil na buachaillí síos?

28 Meitheamh, 2007 - Níl cúram go leor ag an scoil faoi bhuachaillí, mar sin an easpa suime atá ag go leor acu i gcur chun cinn a gcuid oideachais.

Seo breathnóireacht an síceolaí William Pollack1, ó Scoil an Leighis iomráiteach Ollscoil Harvard. Is féidir an treocht seo a fheiceáil chomh mór sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada agus atá i bhformhór na dtíortha san Iarthar.

Ní haon eisceacht é Québec ach an oiread: “Is fir iad seachtar as gach deichniúr,” a deir sé. Tá an ráta fágála buaic i dteaghlaigh faoi mhíbhuntáiste: níl dioplómaí ardscoile ag 43% de Quebecers óga ó na cúlraí seo.

Fiú amháin sula dtéann siad amach, bíonn sé deacair ar bhuachaillí a n-áit a fháil ar scoil. “Faigheann siad a dhá oiread cabhrach ná na cailíní, áfach”, a phléadálann William Pollack. Sna Stáit Aontaithe, tá páistí ag stoirmiú na ranganna speisialta - áit a bhfaightear leanaí atá i gcruachás. Is ionann iad agus 70% ar a laghad de na huimhreacha sna ranganna seo.

Conas a fhoghlaimímid?

“Foghlaimíonn go leor cailíní trí éisteacht lena múinteoirí nó trí bhreathnóireacht. Maidir le buachaillí, is fearr leo foghlaim trí thurgnamh a dhéanamh - trína dhéanamh féin. Níl formhór na ranganna oiriúnach don bhealach seo chun rudaí a dhéanamh. Mar thoradh air sin, d’fhéadfadh buachaill a bheith leamh nó suaimhneach agus a bheith lipéadaithe le fadhbanna iompraíochta, neamhord easnaimh aire, nó neamhord hipirghníomhaíochta.2. '

William Pollack

“An bhfuil níos lú cumais acu ó rugadh iad? “, Seolann William Pollack i bhfoirm bréige. Ní fhreagraíonn an síceolaí a cheist féin go díreach. Ach léiríonn na samplaí a thugann sé chun a phointe a léiriú go soiléir nach gcreideann sé ann.

Ore Níos mó ar an ábhar:  Conas tae bláthanna a dhéanamh; Tae bláthanna DIY

Dar leis, ní urramaíonn an córas scoile riachtanais shonracha buachaillí. Is sampla maith é am sosa. Chun a riachtanas gluaiseachta a shásamh, ba chóir go mbeadh cúig thréimhse shosa ag leanaí scoile fireann. “Ach níl sé dona nuair a bhíonn ceann acu. Agus uaireanta ní bhíonn a leithéid ann, ”a deir sé le brón.

Ar an ollscoil freisin

Leanann an difríocht seo idir cailíní agus buachaillí go dtí an coláiste. “Tá ag éirí níos fearr agus níos fearr leo cé nach bhfuil siad chomh rathúil ná deich mbliana ó shin,” a dúirt an síceolaí Meiriceánach.

Ar fud thíortha an Iarthair, tá céim ollscoile ag 33% de na mná idir 25 agus 45 bliana d’aois i gcomparáid le 28% d’fhir san aoisghrúpa céanna3. Mar sin is dóigh go leathnóidh an bhearna tuilleadh sna blianta beaga amach romhainn.

Luann William Pollack suirbhéanna ar mhic léinn ollscoile. Is ar éigean a chaith an chéad cheann acu trí uair an chloig dá gcuid staidéir le linn seachtaine. Déanann mná óga cúig huaire níos mó!

 

Seinn le bheith mar “fhíor-fhir”

Cén fáth go mbuaileann páistí agus fir óga an oiread sin cruatain ar an mbealach chun rath acadúil? Míníonn William Pollack é in abairt chorraitheach: “Braitheann siad‘ dícheangailte ’uathu féin agus ón tsochaí. “

Uaireanta go neamhfhiosach, múineann an teaghlach agus an scoil dóibh cloí leis an rud ba chóir a bheith ag fear “diana, ceannasach,“ macho ”. Toradh: foghlaimíonn siad a gcuid mothúchán fíor a cheilt. “Tá go leor buachaillí brónach, iargúlta agus suaite fiú más cosúil go bhfuil siad gruama, sona nó muiníneach ar an gcéad amharc,” a mhaíonn sé ina leabhar móréilimh, Buachaillí Fíor4.

 

Is mór an riosca ansin dóibh, go gcaillfear talamh. Meabhraíonn an taighdeoir cibé an smaoinímid ar andúil drugaí, dúlagar nó féinmharú a bhfuil siad níos nochtaithe dó.

Ore Níos mó ar an ábhar:  Conas fáil réidh le olann ar éadaí

Athcheangail leo

Cad atá le déanamh ansin chun cabhrú leo? “Bíodh caidreamh mothúchánach agat,” a deir sé. Caithfidh tuismitheoirí agus múinteoirí araon, dar leis, athcheangal le buachaillí: imirt leo, éisteacht lena bhfuil le rá acu ... Iarrann sé freisin go ndéanfar uasghrádú ar obair oideachasóirí - i gcúram lae agus i ‘scoil â €” a bhfuil a ról chomh luachmhar do leanaí.

 

Tarraingíonn William Pollack aird ar thurgnaimh a rinneadh chun rath acadúil a chur chun cinn do leanaí scoile5, meantóireacht san áireamh. “Sna scoileanna go léir inar cuireadh meantóireacht i bhfeidhm, tá an ráta fágála tite. Ansin d’fhéadfadh gach buachaill banna speisialta a chruthú lena mheantóir, ”a deir sé. Bhí an tionchar an-mhór.

“Táimid chomh cumhachtach,” a deir an síceolaí go díograiseach. Is féidir linn an taoide a chasadh… agus cabhrú lenár bpáistí ní amháin ag aois 4 nó 5, ach ar feadh a saoil! “

 

Leanaí cumasacha sona?

Is féidir go n-íocfaidh sé go mór as a bheith dírithe ar leanaí. Meabhraíonn William Pollack é seo trí bhéim a leagan ar an gcaoi ar féidir le comhthéacs grámhar te an teaghlaigh agus na scoile tionchar a imirt ar rath leanaí.

  • Tá ag leanbh a fhaigheann tacaíocht ó thuismitheoir amháin ar a laghad sa bhaile 4 uair níos mó seans go n-éireoidh leat sa rang agus sa saol.
  • Tá ag leanbh atá in ann brath ar dhuine atá ag tuiscint air ar scoil 4 uair níos mó seans go n-éireoidh leat sa rang agus sa saol.
  • Tá ag leanbh a bhfuil tacaíocht tuismitheora amháin ar a laghad aige sa bhaile agus atá in ann brath ar dhuine atá ag tuiscint ar scoil 14 uair níos mó seans go n-éireoidh leat sa rang agus sa saol.
Ore Níos mó ar an ábhar:  Broth sicín: oideas físe le haghaidh cócaireachta

 

Johanne Lauzon - PasseportSanté.net

 

1. Is é William Pollack údar Buachaillí Fíor, leabhar a bhuail siopa leabhar na SA ag deireadh na 1990idí. Scríobh sé freisin Guthanna Fíor-Bhuachaillí et Leabhar Oibre Real Boys. Thug sé léacht faoi chuimsiú an 13e eagrán de Chomhdháil Montreal a bhí ar siúl ón 18 go 21 Meitheamh, 2007.

2. Aistriúchán saor in aisce, sliocht tógtha as Buachaillí Fíor : www.williampollack.com [rochtain 27 Meitheamh, 2007].

3. Sonraí ón Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD), a luadh ag William Pollack.

4. Buachaillí Fíor foilsíodh i bhFraincis: Pollack W. Fíor-fhir, Varennes, Éditions AdA-Inc, 2001, 665 lch.

5. Thagair William Pollack d’obair Robert Pianta in Ollscoil Virginia. Sampla: Hamre BK, Pianta RC. An féidir le tacaíocht theagaisc agus mhothúchánach sa seomra ranga den chéad ghrád difríocht a dhéanamh do leanaí atá i mbaol cliseadh scoile?, Dev Leanaí, 2005 Sep-Oct;76(5):949-67.

Leave a Reply