PAJE, seirbhís cúram leanaí do leanaí óga

Clár ábhair

PAJE, seirbhís cúram leanaí do leanaí óga

Is scéim cúnaimh airgeadais é an sochar cúram leanaí óg (Paje) ó CAF atá beartaithe do thuismitheoirí óga. Cuimsíonn sé an phréimh breithe nó uchtála, an liúntas bunúsach, an PreParE agus an Cmg. Tá sé i gceist leis na sochair shóisialta seo costais nó caillteanas ioncaim a bhaineann le breith nó teacht linbh sa bhaile a chúiteamh.

Sainmhíniú ar PAJE

Nuair a bheirtear leanbh - nó nuair a thagann sé abhaile trí uchtáil - caithfidh tuismitheoirí costais bhreise a íoc. Nuair a scoireann tuismitheoir dá ghníomhaíocht d’fhonn aire a thabhairt don leanbh óg, bíonn laghdú ioncaim an teaghlaigh orthu freisin. Faoi choinníollacha áirithe, íocann CAF cúnamh airgeadais le tuismitheoirí óga.

Na háiseanna airgeadais éagsúla atá san PAJE

Cuimsíonn an córas PAJE na háiseanna airgeadais seo a leanas:

  • An phréimh breithe nó an phréimh uchtála: cuidíonn sé le faoiseamh a thabhairt d’ualach airgeadais tuismitheoirí óga i gcomhthéacs a gcostais trealaimh cúram leanaí a éiríonn as teacht an linbh sa bhaile. Déantar tástáil acmhainne ar an mbónas agus ní íoctar é ach uair amháin. Is é a mhéid ná € 923,08 in aghaidh an linbh a rugadh.
  • An sochar oideachais leanaí roinnte (PreParE) - saor-rogha forlíonta gníomhaíochta (Clca) le haghaidh breithe roimh 1 Eanáir, 2015: déanann sé cúiteamh as an laghdú ar acmhainní tí nuair a roghnaíonn tuismitheoirí nó duine den bheirt cur isteach ar a ghníomhaíocht ghairmiúil nó é a laghdú. aire a thabhairt don leanbh óg. Is é a mhéid míosúil idir 2 agus 146,21 € (PreParE méadaithe), is féidir a íocaíocht a dhéanamh go dtí go mbeidh an leanbh is óige 640,90 bliain d’aois i dteaghlach le 3 leanbh nó níos mó.
  • An rogha saor in aisce d’fhorlíonadh cúram leanaí (Cmg): tá an liúntas míosúil seo beartaithe do thuismitheoirí a fhostaíonn feighlí leanaí ceadaithe nó nanny tí. Chun costas míosúil an chúraim leanaí a laghdú, clúdaíonn CAF cuid den luach saothair a thugann tuismitheoirí, faoi réir coinníollacha de réir tástála acmhainne.
  • Liúntas bunúsach Paje (Ab).
Ore Níos mó ar an ábhar:  Christian Dior: Bailiúchán makeup Bird of Paradise

An liúntas bunúsach PAJE

Is cúnamh míosúil é an Ab a íocann CAF le tuismitheoirí linbh chleithiúnaigh faoi 3 bliana d’aois.

Cé atá i dteideal an liúntais bhunúsaigh?

Chun leas a bhaint as, níor cheart go sáródh acmhainní an teaghlaigh na huasteorainneacha seo a leanas:

Líon na leanaí cleithiúnacha (beag beann ar aois)

Lánúin le 1 ioncam

Lánúin le 2 ioncam nó tuismitheoir aonair

1 leanbh

35 872 €

45 575 €

Méadú ar an teorainn in aghaidh an linbh bhreise

6 469 €

 

6 469 €

Chun a fhíorú go gcomhlíonann na tuismitheoirí na coinníollacha maidir le leithdháileadh an liúntais bhunúsaigh PAJE, cuireann an CAF an t-ioncam do bhliain N-2 san áireamh.

Is maith a bheith ar eolas: nuair a bhíonn dara hioncam bliantúil an lánúin níos lú ná € 5, meastar nach bhfuil ach ioncam amháin ag an lánúin.

 

Conas iarratas a dhéanamh ar an liúntas bunúsach?

Ag am breithe nó sroichte an linbh sa bhaile, cuireann na tuismitheoirí CAF ar an eolas trí chóip de leabhar taifid an teaghlaigh a sheoladh chomh maith le cóip den teastas breithe. Déanann an eagraíocht staidéar ar an iarraidh agus cuireann sí tús leis na híocaíochtaí, más gá.

Méid agus fad

Íoctar an liúntas bunúsach ón mí tar éis na breithe nó an uchtála. Baineann tuismitheoirí leas as go dtí an mhí roimh 3 bliana an linbh is óige.

Tabhair faoi deara le do thoil: ní íoctar an liúntas bunúsach in aghaidh an linbh ach in aghaidh an teaghlaigh. Faigheann tuismitheoirí an méid céanna beag beann ar líon na leanaí cleithiúnacha faoi 3. Mar eisceacht, deonaíonn an CAF dhá oiread mhéid an Ab i gcás cúpla, 2 uair i gcás triplets…

 
Ore Níos mó ar an ábhar:  Natural solutions against diarrhea

Baineann tuismitheoirí leas, ag brath ar a leibhéal acmhainní, as an liúntas bunúsach ag an ráta iomlán nó ag an ráta laghdaithe:

  • Is é a mhéid míosúil ag an ráta iomlán ná € 184,62.
  • Is é a ráta laghdaithe ráta ná € 92,31 in aghaidh na míosa.

Chun leas a bhaint as an liúntas bunúsach ag an ráta iomlán, níor cheart go sáródh acmhainní na dtuismitheoirí na huasteorainneacha seo a leanas:

Líon na leanaí cleithiúnacha (beag beann ar aois)

Lánúin le 1 ioncam

Lánúin le 2 ioncam nó tuismitheoir aonair

1 leanbh

30 027 €

38 148 €

Méadú ar an teorainn in aghaidh an linbh bhreise

5 415 €

5 415 €

Is féidir le tuismitheoirí a sáraíonn a n-acmhainní na huasteorainneacha thuas an liúntas bunúsach a éileamh ar ráta laghdaithe.

Carnadh áiseanna éagsúla na paje

  • Is féidir an phréimh breithe nó an phréimh uchtála a chomhcheangal leis an liúntas bunúsach.
  • Is féidir an rogha saor in aisce d’fhorlíonadh cúram leanaí (Cmg) a chomhcheangal leis an liúntas bunúsach.
  • Is féidir an sochar oideachais leanaí roinnte (PreParE) a chomhcheangal leis an liúntas bunúsach.
  • Is féidir bun-liúntas an Paje a chur leis an gcabhair a íoctar faoi chuimsiú an liúntais láithreachta tuismitheoirí laethúil (Ajpp) nó an liúntais tacaíochta teaghlaigh.

Ar an láimh eile, ní féidir le tuismitheoirí an liúntas bunúsach a chomhcheangal leis an bhforlíonadh teaghlaigh. Mar an gcéanna, ní féidir le tuismitheoirí roinnt leanaí faoi bhun 3 bliana d’aois roinnt liúntais bhunúsacha a chur le chéile, seachas ilbhreitheanna.

Leave a Reply