Litir saoire atharthachta, treoracha úsáide

Clár ábhair

Litir saoire atharthachta, treoracha úsáide

Tá do pháirtí ag súil le leanbh. Beidh d’oidhre ​​sa todhchaí anseo go luath. Tá an crib, an stroller agus na bodysuits beaga réidh. I do liosta le déanamh, níl le déanamh ach do litir a scríobh ag iarraidh saoire atharthachta ó d’fhostóir. Cathain ar chóir dom an litir seo a scríobh? Agus conas? Tugaimid na heochracha duit ionas nach ndéanfaidh tú botúin.

Don scéal beag…

I 1946, nóiméad stairiúil sa Fhrainc, nuair a cruthaíodh saoire bhreithe 3 lá d’aithreacha. Deonaítear é do “chinn teaghlaigh atá ina státseirbhísigh, ina bhfostaithe nó ina ngníomhairí de na seirbhísí poiblí ar ócáid ​​gach breithe sa bhaile”. 1erEanáir 2002, is é seal na saoire atharthachta é chun a chuma a dhéanamh. Dea-scéal do dhaidí linbh a rugadh tar éis an 1úerIúil 2021: laghdaítear a saoire atharthachta ó 11 go 25 lá (agus fiú 32 lá i gcás ilbhreithe). Déantar é seo chun ligean don daidí páirt níos mó a ghlacadh sna chéad mhíonna de shaol a linbh. Thaispeáin coimisiún an chéad 1000 lá den leanbh, faoi chathaoirleacht an neuropsychiatrist Boris Cyrulnik, nár leor 14 lá (11 + na 3 lá de shaoire bhreithe) chun ceangal láidir a bhunú leis an athair. Tá sé mar aidhm ag síneadh na saoire atharthachta tascanna tuismitheoirí a roinnt ar bhealach níos cothroime leis an máthair.

Cén teimpléad litreach atá le roghnú?

Déanann suíomh Gréasáin oifigiúil riarachán na Fraince, service-public.fr, do shaol a shimpliú trí litir shamplach a sholáthar. Is féidir leat é a chóipeáil agus a ghreamú, nó é a chomhlánú go díreach ar líne sula ndéantar é a íoslódáil i bhformáid PDF. Tá sí ann:

Ore Níos mó ar an ábhar:  Leite láithreach. Físeán

[Ainm céadainm]

[Seoladh]

[Cód poist, Bardas]

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh]

 

[Cód poist, Bardas]

 

Ábhar: iarratas ar shaoire atharthachta agus cúram leanaí

[A chara],

 

Táim á chur in iúl duit sa litir seo go bhfuil rún agam saoire atharthachta agus cúram leanaí a ghlacadh, de réir na bhforálacha dlí atá i bhfeidhm.

Is mian liom leas a bhaint as an tsaoire seo ó [Dáta thús na saoire] (go huile) go [Dáta dheireadh na saoire] (dáta atosú na hoibre), ie [Fad na saoire] laethanta.

Agus mé in ann tairbhe a bhaint as scoilt den tsaoire seo, ba mhaith liom tairbhe a bhaint as an dara tréimhse saoire ó [Dáta tosaigh na saoire breise] (san áireamh) go [Dáta deiridh na saoire] (dáta atosú na hoibre), nó [ Fad na saoire] laethanta agus saoire iomlán laethanta [Fad iomlán na saoire].

Glac le do thoil, [Madam, Sir], an léiriú is fearr liom.

[Bardas], ar [Dáta]

Síniú

[Ainm céadainm]

Socruithe praiticiúla

Caithfear an litir seo a sheoladh chuig d’fhostóir mí amháin ar a laghad roimh dháta tosaigh na saoire. Is féidir é seo a dhéanamh roimh, nó tar éis bhreith an linbh. Má tá meas agat ar an gcoinníoll seo, ní féidir le d’fhostóir an saoire seo a dheonú duit. Níl sé éigeantach, ach is fearr an litir a sheoladh trí phost cláraithe agus admháil go bhfuarthas í. Dhéanfadh sé cosaint ort i gcás díospóide.

Tar éis na breithe, féadfaidh tú cúiteamh saoire a iarraidh ó do Caisse d’Assurance Maladie. Caithfidh tú cóip iomlán den teastas breithe, nó cóip den leabhar taifid teaghlaigh nuashonraithe a cheangal leis an iarraidh seo. Mura tusa athair an linbh, caithfidh tú cur leis na doiciméid tacaíochta seo:

  • sliocht den deimhniú pósta;
  • cóip den PACS;
  • deimhniú comhchónaithe nó comhchónaithe níos lú ná bliain amháin, nó deimhniú ar onóir na beatha pósta arna chomhshíniú ag máthair an linbh.

Chun do chúiteamh a ríomh, caithfidh d’fhostóir deimhniú tuarastail a sholáthar don CPAM.

Ore Níos mó ar an ábhar:  Glasraí cothaitheach agus pacáistiú nuálach

Cé dó?

Is ceart é do gach fostaí. Ar ndóigh tabharfar saoire duit más athair an linbh agus fostaí tú. An bhfuil tú i do chónaí le máthair an linbh, ach nach tusa an t-athair? Is féidir leat leas a bhaint as freisin. Tá an tsaoire oscailte gan aon choinníoll sinsearachta, agus beag beann ar an gconradh fostaíochta (CDI, CDD, srl.).

4 lá éigeantach

Caithfidh an t-athair 4 lá ar a laghad de shaoire atharthachta a ghlacadh, díreach tar éis na 3 lá de shaoire bhreithe. Níl na 21 lá eile éigeantach, agus is féidir iad a thógáil in dhá thráthchuid (ar a laghad 5 lá an ceann).

Coinníollacha

Le cúiteamh a fháil, caithfidh tairbhí na saoire na coinníollacha go léir seo a leanas a chomhlíonadh:

  • saoire atharthachta agus cúram leanaí a ghlacadh laistigh de 4 mhí ó bhreith an linbh (ach amháin an spriocdháta a chur siar mar gheall ar an leanbh a chur san ospidéal nó bás na máthar);

  • go raibh uimhir Slándála Sóisialta acu ar feadh 10 mí ar a laghad ar dháta thús na saoire;

  • a d’oibrigh ar a laghad 150 uair an chloig le linn na 3 mhí roimh thús na saoire (nó a chuir le tuarastal ar cóimhéid le € 10 ar a laghad le linn na 403,75 mí deiridh roimh thús na saoire);

  • scoirfidh sé de gach gníomhaíocht tuarastail, fiú amháin i gcás oibre do roinnt fostóirí (i gcás iarraidh ar shaoire le fostóir amháin agus leanúint leis an ngníomhaíocht leis an gceann eile, féadfaidh an CPAM aisíocaíocht ar an méid a íocadh a éileamh) ”, sonraítear an tseirbhís suíomh -public.fr.

Íoctar liúntais laethúla gach 14 lá.

Faoi dheireadh, baineann an t-athair óg leas as cosaint i gcoinne dífhostú le linn na 10 seachtaine tar éis bhreith an linbh. Ach amháin i gcás mí-iompair thromchúisigh, nó dodhéanta an conradh a chothabháil ar chúis seachas teacht an linbh.

Ore Níos mó ar an ábhar:  Triomach

Leave a Reply