Fágáil scoile: comharthaí teip na scoile a bhrath

Clár ábhair

Fágáil scoile: comharthaí teip na scoile a bhrath

Fágáil scoile: comharthaí teip na scoile a bhrath

Fágann níos mó agus níos mó daoine óga an scoil gach bliain gan dioplóma nó cáilíocht. Tá an scoil mí-oiriúnach agus go hiomlán do-ghlactha dóibh. Bealach amháin chun iad a leigheas is ea na comharthaí a fheiceáil agus freagairt go gasta.

Cén fáth go bhfágann daoine óga áirithe as an scoil?

Is buachaillí iad a bhformhór seo a fhágann an scoil uaireanta ag 16 bliana d’aois, is é sin le rá díreach tar éis na haoise scolaíochta éigeantaí, ach tá na próifílí iolrach. Bíonn fadhbanna ag cuid acu le húdarás (scoil nó tuismitheoir) agus dá bhrí sin léiríonn siad iompar do-ghlactha ar scoil, rud a chuireann go tapa i gcoinne chóras na scoile agus múinteoirí.

Ní bhraitheann daoine eile compordach sa seomra ranga agus ní chailleann siad spéis i gcúrsaí agus i gcláir scoile éagsúla. Ansin scoireann siad amach de réir a chéile agus ligtear dóibh féin “doirteal” go dtí nach féidir leo teacht suas a thuilleadh. Faoi dheireadh, bíonn deacrachtaí foghlama mar thoradh ar dheacrachtaí sa bhaile agus ina saol laethúil lasmuigh de réimse na scoile chomh maith le phobias atá an-deacair a shárú do na daltaí óga seo.

Na chéad chomharthaí de thit amach ón scoil

Tá sé riachtanach a bheith aireach ar thorthaí maithe do linbh, ar a chomhsheasmhacht agus ar a iompar ar scoil. Ón gcéad drochghráid agus neamhláithreachtaí arís agus arís eile gan údar leis an déagóir, ní mór do thuismitheoirí freagairt. Gan é a phionósú ón gcéad neamhláithreacht, caithfidh tú rudaí a ghlacadh idir lámha agus gan an cás a íoslaghdú. Ansin caithfidh an páiste a thuiscint nach rogha é “scoil gan bacadh”.

Ore Níos mó ar an ábhar:  Ultrafhuaime moirfeolaíoch: an 2ú ultrafhuaime

Má dhéanann sé gearán go minic faoi phianta boilg nó tinneas cinn agus é ag lua rang nó tasc agus go n-imíonn na gearáin seo ag an deireadh seachtaine agus le linn laethanta saoire na scoile, is gá plé leis chun a thuiscint agus a chinntiú go n-imíonn an míchompord seo as.

Tá ionsaitheacht agus freasúra córasach i gcoinne fhigiúr na dtuismitheoirí ar ábhair scoile ag tabhairt rabhaidh faoi fhadhbanna ar scoil freisin. Faoi dheireadh, má thógann tú drugaí nó má chaitheann tú an iomarca ama os comhair cluichí físeáin is féidir an cineál seo faidhbe a spreagadh. Tríd an idirphlé a oscailt agus iarracht a dhéanamh tuiscint a fháil ar na rudaí a spreagann iad chun é sin a dhéanamh, is féidir le tuismitheoirí an fhadhb a aithint agus í a stopadh go luath.

Conas gníomhú i bhfianaise titim amach ón scoil?

Uaireanta braitheann leanaí nó déagóirí ar theip orthu ar scoil an scoil. Dealraíonn sé go bhfuil ábhair bhunúsacha leadránach agus neamhshuimiúil dó, cé go bhfeictear cúrsaí cultúrtha agus ealaíne iomarcach dó. Is faoi na tuismitheoirí atá sé an t-ábhar oideachasúil a athluacháil, bíodh sé oideachasúil nó cultúrtha. Níor cheart aon ábhar a dhíluacháil agus ba chóir daoine óga a spreagadh chun a bheith níos rannpháirtí beag beann ar an gcúrsa lena mbaineann.

Caithfidh lánúin na dtuismitheoirí tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí a mbuaileann sé leo. Is é an mac léinn a chaithfidh páirt níos mó a ghlacadh agus rudaí a athrú. Níor chóir go mbeadh an múinteoir freagrach as an leanbh a fhágáil as an scoil.

Pointe an-tábhachtach eile, níor cheart go mbeadh ceist na scoile lárnach i saol an teaghlaigh. Tá sé riachtanach meas a bheith agat ar downtime, amanna súgartha agus chuimhneacháin ar chomhroinnt idir daoine fásta agus leanaí fiú má tá staid na scoile buartha. Trí an iomarca brú a chur ar an leanbh, d’fhéadfadh na héifeachtaí a bheith níos tubaisteach fós agus phobia scoile dáiríre a chruthú.

Ore Níos mó ar an ábhar:  Cé chomh fada chun compote silíní agus sútha talún a chócaráil

Is féidir cúnamh síceolaíoch a sholáthar do leanaí atá i bhfíorphian nó atá ina gcónaí le phobia scoile. Maidir leis na cinn eile, is féidir tionlacan seachtrach a shamhlú chun ligean dóibh na bunáiteanna a aisghabháil agus gnáth rithim a atosú. Maidir le ceachtanna baile, roinntear tuairimí. Ar thaobh amháin, déanann an leanbh athfhoghlaim ar a luas féin atá sách dearfach, ach ar an taobh eile, tá sé níos iargúlta agus neamhshóisialta fiú.

Conas éirí as an scoil?

Le cuidiú leis an dalta as an drochchéim seo, tá struchtúir ann chun tacaíocht dhian shoiléir a thairiscint dó. Anseo, tosaíonn gach rud le rithim agus sceidil a bhunú le meas gan mhoill. Ansin eagraítear na ceachtanna ar bhealach níos tairbhí agus gan córas marcanna a bhféadfadh an leanbh droch-eispéireas a bheith acu. Sainmhínítear tionscadal beacht leis an duine óg ach freisin lena thuismitheoirí a bhfuil an oiread céanna baint acu lena leanbh. I mbeagán focal, tá aeráid ghinearálta an ranga níos dearfaí agus spreagann sé an mac léinn é féin a shárú agus a bhac a shárú. Uaireanta déantar na hábhair a dhíláithriú chun é a spreagadh chun faisnéis a thuiscint agus a lorg.

Níl sé dosheachanta titim amach ón scoil. Tá go leor gairis ann anois chun cabhrú le mic léinn atá i gcruachás agus a dteaghlaigh cabhrú leo crochadh suas. Le tacaíocht phearsantaithe agus go leor foighne, is féidir le páistí rithim gnáth scoile a atosú agus fiú dioplóma a fháil.

 

 

Scríbhneoireacht: Pas Sláinte

aibreán 2017

 

 

Leave a Reply