Naíolann tuismitheoirí

Clár ábhair

Naíolann tuismitheoirí

Is struchtúr comhcheangailte é an naíolann tuismitheoirí a chruthaíonn agus a bhainistíonn tuismitheoirí. Fáiltíonn sé roimh leanaí faoi dhálaí cosúil leis an naíolann comhchoiteann, leis an difríocht go gcuireann na tuismitheoirí a gcúram ar fáil i bpáirt. Tá líon na foirne beag freisin: glacann crèches tuismitheoirí fiche leanbh ar a mhéad.

Cad é naíolann tuismitheoirí?

Is cineál comhchúraim leanaí é an naíolann tuismitheoirí, cosúil leis an naíolann cathrach. Cruthaíodh an tsamhail seo mar fhreagairt ar an nganntanas áiteanna i naíolanna traidisiúnta.

Bainistíocht naíolann tuismitheoirí

Is iad na tuismitheoirí féin a thionscnaíonn naíolann tuismitheoirí. Cruthaíonn agus bainistíonn cumann tuismitheoirí é: is struchtúr príobháideach é.

In ainneoin an mhodha oibríochta aitíopúla seo, cloíonn naíolann tuismitheoirí le rialacha dochta:

 • Teastaíonn údarú ó Chathaoirleach Chomhairle na Roinne chun é a oscailt.
 • Caithfidh an limistéar fáiltithe na caighdeáin sláinte agus sábháilteachta is infheidhme a chomhlíonadh.
 • Is é gairmí luath-óige a bhainistíonn an struchtúr agus tá dioplómaí cuí ag an bhfoireann maoirseachta.
 • Déanann an tseirbhís roinne seiceáil ar an naíolann go rialta maidir le cosaint máthar agus leanaí (PMI).

Na coinníollacha maidir le ligean isteach chuig naíolann tuismitheoirí

 • Aois an linbh: admhaíonn naíolann tuismitheoirí leanaí ó dhá mhí go trí bliana d’aois, nó go dtí go dtéann siad isteach sa naíolann.
 • Áit amháin ar fáil: déanann naíolanna tuismitheoirí freastal ar suas le cúig leanbh is fiche.
 • Láithreacht sheachtainiúil tuismitheora: ní mór do thuismitheoirí a roghnaíonn a leanbh a chlárú i naíolann tuismitheoirí freastal ar leath lá sa tseachtain. Caithfidh tuismitheoirí a bheith páirteach freisin i bhfeidhmiú naíolann: béilí a ullmhú, gníomhaíochtaí a eagrú, bainistíocht, srl.
Ore Níos mó ar an ábhar:  Conas fabhraí áille a dhéanamh: múnlú fabhraí

Coinníollacha fáiltithe do leanaí óga

Cosúil leis an naíolann comhchoiteann traidisiúnta - naíolann chathrach mar shampla - tá meas ag an naíolann tuismitheoirí ar rialacha dochta maoirseachta: tugann gairmithe luath-óige aire do leanaí de réir ráta duine amháin do chúigear leanaí nach bhfuil ag siúl. agus duine amháin as gach ochtar leanaí a shiúlann. Freastalaíonn naíolann tuismitheoirí ar chúig leanbh is fiche ar a mhéad.

Ansin bunaíonn na tuismitheoirí rialacha oibríochta an déanmhais iad féin, agus go háirithe: na huaireanta oscailte, na tionscadail oideachais agus oideolaíocha a cuireadh i bhfeidhm, an modh chun an fhoireann mhaoirseachta a earcú, na rialacháin inmheánacha…

Tugann gairmithe aire do leanaí i líon beag áiteanna, a chinntíonn a sláinte, sábháilteacht, folláine agus forbairt.

Conas a oibríonn naíolann tuismitheoirí?

Riarann ​​foireann cháilithe maoirseachta an naíolann:

 • Stiúrthóir: altra naíolann, dochtúir nó oideachasóir luath-óige.
 • Gairmithe luath-óige le CBT luath-óige, dioplóma cúntóir cúraim leanaí nó oideoir luath-óige. Is duine amháin iad do gach cúigear leanaí nach dtéann ag siúl agus duine amháin do gach ochtar leanaí a shiúlann.
 • Foireann tís.
 • Má fhóirdheonaíonn CAF an naíolann, íocann tuismitheoirí ráta tosaíochta in aghaidh na huaire arna ríomh ar bhonn a n-ioncaim agus a staid teaghlaigh (1).
 • Mura maoiníonn CAF an naíolann, ní bhaineann tuismitheoirí leas as ráta tosaíochta in aghaidh na huaire ach is féidir leo cúnamh airgeadais a fháil: saor-rogha an chórais chúraim leanaí (Cmg) de chóras Paje.

Is féidir le gach cineál gairmithe idirghabháil a dhéanamh freisin: éascaitheoirí, síceolaithe, teiripeoirí síceamótair, srl.

Mar fhocal scoir, agus seo peculiarity na naíolann tuismitheoirí, bíonn na tuismitheoirí i láthair ar a seal ar feadh leath lae sa tseachtain ar a laghad.

Ore Níos mó ar an ábhar:  Conas meáchan a chailleadh: 6 oideas ó mhná Togliatti, conas meáchan a chailleadh: grianghraif, léirmheasanna orthu siúd atá ag cailleadh meáchain

Cosúil leis an naíolann poiblí, is féidir leis an bhardas áitiúil fóirdheontas na dtuismitheoirí a fhóirdheonú chomh maith leis an CAF.

Cibé scéal é, baineann tuismitheoirí leas as laghdú cánach ar chostais a thabhaítear as cúram a linbh óig.

Clárú i naíolann tuismitheoirí

Is féidir le tuismitheoirí fáil amach óna halla baile faoi naíolanna tuismitheoirí a bheith ann ina gceantar geografach.

 

Chun áit a chinntiú i naíolann, moltar go láidir réamhchlárú a dhéanamh chomh luath agus is féidir - fiú roimh bhreith an linbh! Cinneann gach naíolann a chritéir iontrála go saor chomh maith leis an dáta comhdaithe agus liosta na ndoiciméad sa chomhad cláraithe. Chun an fhaisnéis seo a fháil, moltar duit dul chuig rogha halla an bhaile nó stiúrthóir na bunaíochta.

Buntáistí agus míbhuntáistí naíolann tuismitheoirí

Cúram leanaí nach bhfuil chomh forleathan ná an naíolann traidisiúnta, tá go leor buntáistí ag baint leis an struchtúr príobháideach seo a cruthaíodh ar thionscnamh comhlachais tuismitheoirí.

Buntáistí naíolanna tuismitheoirí

 

Míbhuntáistí naíolanna tuismitheoirí

Tagann an fhoireann mhaoirseachta ó oiliúint ghairmiúil ar leith.

Níl siad iomadúla: ní gá go mbeadh an cineál struchtúir seo ag gach bardas, mar sin tá roinnt áiteanna ann atá níos teoranta ná mar atá sa naíolann traidisiúnta comhchoiteann.

 

Tá an naíolann chomhcheangailte faoi réir rialuithe ag an PMI.

Is minic go mbíonn fóirdheontais níos ísle acu ná an naíolann bardasach: tá na praghsanna níos airde dá bhrí sin.

Tá an leanbh i bpobal beag: éiríonn sé sóisialta gan dul i muinín lucht oibre ró-mhór.

Caithfidh tuismitheoirí a bheith ar fáil chun feidhmiú foriomlán an struchtúir phríobháidigh a chinntiú ar thaobh amháin, agus láithreacht seachtainiúil leathlae sa naíolann ar an taobh eile.

Glacann tuismitheoirí páirt i mbainistíocht na naíolann agus bunaíonn siad a rialacha oibríochta féin: tá an naíolann tuismitheoirí níos solúbtha ná an naíolann bardasach.

 

Ore Níos mó ar an ábhar:  Anraith cairéad

 

Leave a Reply