Dáta Parcoursup: gach ní mór duit a bheith ar an eolas faoi fhéilire 2021

Clár ábhair

Dáta Parcoursup: gach ní mór duit a bheith ar an eolas faoi fhéilire 2021

Chun dul isteach ina saol mac léinn, ní mór do dhaoine óga na Fraince clárú ar an ardán digiteach náisiúnta ar a dtugtar Parcoursup ar dtús. Ón 11 Márta, tá mic léinn amach anseo tar éis a gcuid comhad riaracháin a chur le chéile agus a mianta a chur in iúl. Is í an tréimhse anois chun na mianta seo a dhearbhú, chomh maith le seoladh na ndoiciméad deireanach sula ndéanann na scoileanna scrúdú ar roghnú comhad.

Cad é Parcoursup?

Is é Parcoursup an t-ardán náisiúnta le haghaidh réamhchlárúcháin sa chéad bhliain den ardoideachas sa Fhrainc.

Cruthaíodh Parcourssup, faoi stiúir an Aire Ardoideachais, Taighde agus Nuálaíochta Frédérique Vidal, i mí Eanáir 2018 d’fhonn iarratais rollaithe ardscoile a dhigitiú agus a náisiúnú printísigh nó mic léinn atá ag athdhíriú.

An t-ardán digiteach náisiúnta seo, ligeann duit réamhchlárú, do mhianta a chur isteach le haghaidh staidéir bhreise agus freagairt do mholtaí iontrála sa chéad bhliain den chéad timthriall d’oiliúint ardoideachais. (ceadúnais, STS, IUT, CPGE, PACES, scoileanna innealtóireachta, srl.).

A bhuíochas leis seo, theastaigh ón aireacht nós imeachta cothrom trédhearcach a chur i bhfeidhm chun dul isteach san ardoideachas. “Tá tacaíocht curtha ar bun chun daoine a chur ar ais i gcroílár na hiontrála iar-bhaitsiléara agus beidh a lán faisnéise ar oiliúint ar fáil chun cabhrú le gach duine machnamh a dhéanamh orthu sula ndéantar a mianta a fhoirmiú. " Frédérique Vidal, Aire Ardoideachais.

Cé atá in ann clárú ar Parcoursup?

Bíonn tionchar ag an nós imeachta seo ar na rudaí seo a leanas:

Ore Níos mó ar an ábhar:  Cén chuma a bheadh ​​ar na samhlacha barr dá ngnóthóidís 30 kg
 • daltaí ardscoile;
 • mic léinn atá ag lorg athdhíriú;
 • printísigh, ar mian leo clárú sa chéad bhliain den ardoideachas.

Ní bhaineann sé seo le:

 • mic léinn a dhéanann a gcéad bhliain arís (ní mór dóibh athchlárú go díreach ina mbunaíocht);
 • iarratasóirí idirnáisiúnta faoi réir iarratais iontrála roimh ré (DAP);
 • iarrthóirí nach mian leo ach iarratas a dhéanamh ar chúrsaí ardoideachais eachtraigh (ní mór dóibh iarratas a dhéanamh go díreach ar na cúrsaí a bhfuil spéis acu iontu);
 • mic léinn ar mian leo an oiliúint inar cláraíodh iad a atosú ag deireadh a dtréimhse bearna (tá sé de cheart acu iad a athbhunú nó a athchlárú ag deireadh a dtréimhse bearna).

Agus do dhaoine fásta atá ag athdhíriú orthu féin?

Is féidir le daoine fásta atá ag athoiliúint rochtain a fháil ar Parcoursup agus clárú más mian leo mian a dhéanamh san oiliúint tosaigh.

Is fearr a bhíonn gairmithe i gcláir oideachais leanúnaigh chun comhairle a thabhairt do dhaoine a bhfuil bagáiste nó dioplóma coibhéiseach acu cheana le roinnt blianta. agus ar mian leo a bheith mar chuid de phróiseas chun gníomhaíocht ghairmiúil a chur chun cinn, a athoiliúint nó a atosú.

Chun freagraí a fháil atá oiriúnaithe dá riachtanais, cuireann Parcoursup.fr modúl ar a dtugtar Parcours + ar fáil ar an láithreán. Soláthraíonn Parcours + rochtain ar an tairiscint oideachais leanúnaigh a shainaithnítear in ollscoileanna, sna réigiúin, nó chuig seirbhís comhairleachta um fhorbairt ghairmiúil.

An féilire

Sonraíonn suíomh tacaíochta Parcours céimeanna éagsúla an fhéilire. A bhuíochas le fís-ranganna teagaisc, treoraítear mic léinn ina gclárúcháin.

Ag tosú Samhain go Eanáir : cuireann an mac léinn é féin ar an eolas agus aimsíonn sé na cúrsaí oiliúna

Ón 20 Eanáir go dtí an 11 Márta go huile : mianta a chlárú agus a fhoirmliú. Toisc nach leor áiteanna sna cúrsaí i gcónaí, tugtar cuireadh don mhac léinn roinnt mianta a chur in iúl, roinnt mianta cláraithe. Ag brath ar leibhéal a thaifead acadúil i gcomparáid le taifid eile a thairgtear do scoileanna, gheobhaidh sé a bhfuil uaidh nó nach bhfuil.

 

12 Márta - 8 Aibreán san áireamh : comhlánaigh do chomhad agus deimhnigh do mhianta. Ní mór do dhaltaí cáipéisí éagsúla a sholáthar do na scoileanna (cárta aitheantais, athscríbhinní trascríbhinní, dioplóma bagáiste, tagairtí a fuarthas, srl.). Is í an tréimhse seo an nóiméad a roghnaíonn an mac léinn an treoshuíomh a thabharfaidh sé dá chúrsa oiliúna agus dá shaol ar feadh bliana ar a laghad. Rogha an chúrsa, an cineál oideachais (IUT, Ollscoil, Institiúid, srl.) Agus an suíomh geografach freisin. Is féidir leis na roghanna seo tionchar mór a imirt ar scolaíocht: an fad ón teaghlach agus ó chairde, costas iompair, cóiríocht, bia. Caithfidh an mac léinn na critéir seo go léir a chur san áireamh ionas gur féidir leis staidéar a dhéanamh sna dálaí is fearr chun a dhioplóma a fháil. Is fearr le cuid acu fanacht gar dá dtithe, beidh sé mar aidhm ag cuid eile rátaí rathúlachta scoile, agus cuid eile i bhfabhar an chomhshaoil. Tosaíocht ag gach duine dó.

Aibreán go Bealtaine: eagraíonn gach foirmiú coimisiún chun na hiarrthóirí a scrúdú ar bhonn chritéir scrúdaithe na ngeall a shainigh sé. Tá sonraí faoi na critéir seo ar fáil freisin ar shuíomh Gréasáin Parcours sup nó trí ghlaoch a chur go díreach ar rúnaíocht na scoile.

Ón 27 Bealtaine go dtí an 16 Iúil: príomhchéim iontrála.

 

Cad iad na hearnálacha atá i láthair ar an ardán?

Cuirtear 17 gcúrsa ardoideachais ar fáil, lena n-áirítear níos mó ná 000 i bprintíseacht.

Ore Níos mó ar an ábhar:  Omul saillte: conas cócaireacht a dhéanamh? Físeán

Úsáideann formhór na gcúrsaí ollscoile fochéime, idir phoiblí agus phríobháideach, Parcoursup chun a gcuid mac léinn nua a earcú.

Leanann roinnt bunaíochtaí ag eagrú a n-earcaíochta féin, áfach. Is amhlaidh atá i gcás 9 gcúrsa oiliúna, príobháideach den chuid is mó, a bhfuil a gcóras féin acu chun céimithe ardscoile a chlárú:

 
 • institiúidí oiliúna san earnáil paraimhíochaine agus sóisialta;
 • bunaíochtaí a ullmhaíonn do scrúduithe iomaíocha;
 • ionaid oiliúna printíseachta;
 • gairmscoileanna;
 • Ollscoil Paris-Dauphine, roghnaítear iarrthóirí ar bhonn comhaid a chuirtear isteach ar an ardán “Boléro”;
 • go leor scoileanna gnó agus scoileanna ealaíne.

Is féidir le hiarrthóirí a mianta le haghaidh sannadh a chur isteach i 10 gcúrsa oiliúna ar a mhéad ar shuíomh Parcoursup. Tá clárúcháin áirithe le haghaidh oiliúna roghnaíche faoi réir tháillí bainistíochta a íoc. Is gá, dá bhrí sin, costas na hoiliúna a fháil roimh ré sula ndeimhníonn tú do mhianta.

Leave a Reply