Rialaíonn an Comhaontú Úsáideora seo (an Comhaontú anseo feasta) an gaol idir riarachán an https://healthy-food-near-me.com tairseach (anseo feasta - an Riarachán) agus duine aonair (an Úsáideoir anseo feasta) chun fógraí, athbhreithnithe, teachtaireachtaí téacs (na hábhair anseo feasta) a phostáil ar shuíomh Gréasáin an Idirlín ar an seoladh https: //www.healthy-food-near-me .com / (dá ngairtear an Suíomh anseo feasta), chomh maith le haon úsáid eile den láithreán seo. Aithnítear úsáideoir mar dhuine aonair a d'aontaigh go cuí leis an gComhaontú Úsáideora seo agus a sheol Ábhar amháin nó níos mó lena phostáil ar an Suíomh. Forbraítear na rialacha agus aird á tabhairt ar reachtaíocht reatha na hÚcráine.

Príomhphointí:

 • Cinneann riarachán an láithreáin na rialacha iompair air agus forchoimeádann sé an ceart a gcur chun feidhme a éileamh ó chuairteoirí.
 • Taispeántar téacs an Chomhaontaithe don Úsáideoir nuair a chláraítear é ar an Suíomh. Tiocfaidh an Comhaontú i bhfeidhm tar éis don Úsáideoir toiliú lena théarmaí a chur in iúl i bhfoirm an Úsáideora ag socrú an seicmharc in aice leis an réimse “Glacaim le téarmaí an chomhaontaithe úsáideora” le linn an chláraithe.
 • Ní ghlacann an riarachán leis na hábhair le haghaidh socrúcháin ach amháin tar éis don Úsáideoir dul isteach sa Chomhaontú seo, a chuireann leo.
 • Ní dhíoltar aineolas ar na rialacha ón ngá atá le cur i bhfeidhm. Má chuirtear aon teachtaireacht ar an láithreán go huathoibríoch, glacann tú leis na rialacha seo agus an gá iad a chomhlíonadh.
 • Tugann riarachán an láithreáin an deis don Úsáideoir a gcuid Ábhair a phostáil ar thairseach https://healthy-food-near-me.com saor in aisce.
 • Cuireann an Úsáideoir a chuid Ábhair ar an Suíomh, agus aistríonn sé freisin chuig an Riarachán an ceart chun rochtain leathan a sholáthar ar na hábhair laistigh den acmhainn seo gan aon táille a íoc.
 • Aontaíonn an Úsáideoir go bhfuil sé de cheart ag an Riarachán postáil a dhéanamh ar na leathanaigh ina bhfuil na hábhair ábhair, meirgí fógraíochta agus fógraí, na hábhair a mhodhnú chun críche fógraíochta.
 • Trí chlárú ar an Suíomh nó trí sheirbhísí éagsúla an tSuímh a úsáid, a thugann le tuiscint gur gá don Úsáideoir a chuid sonraí pearsanta a aistriú, aontaíonn an Úsáideoir le próiseáil a chuid sonraí pearsanta de réir Dhlí na hÚcráine “Ar Chosaint Sonraí Pearsanta "

Úsáid Acmhainní:

 • Is féidir le duine ar bith a chláraíonn faoi leasainm uathúil lena sheoladh bailí ríomhphoist acmhainní idirghníomhacha an láithreáin a úsáid.
 • Is féidir le gach cuairteoir ar an láithreán tráchtanna a phostáil ar an láithreán le léiriú sa réimse speisialta “Ainm” ar a ainm fíor nó a ainm bréige (“leasainm”).
 • Aontaíonn an riarachán seoltaí ríomhphoist úsáideoirí cláraithe an láithreáin a úsáid go heisiach chun teachtaireachtaí a sheoladh ón suíomh (lena n-áirítear teachtaireachtaí maidir le gníomhachtú / díghníomhachtú an chuntais úsáideora ar an Suíomh), agus chun aon chríche eile.
 • Mura mbunaítear a mhalairt, is leis an Úsáideoir a phostáil gach ceart maoine pearsanta agus neamhchearta ar an Ábhar. Tugtar rabhadh don úsáideoir faoin dliteanas a bunaíodh as úsáid neamhdhleathach agus socrúchán oibreacha daoine eile arna mbunú le reachtaíocht reatha na hÚcráine. Sa chás go socraítear nach é an t-úsáideoir a phostáil na hábhair an sealbhóir cóipchirt, bainfear na hábhair seo ó rochtain phoiblí ar chéad iarraidh shealbhóir an chóipchirt dhlíthiúil laistigh de thrí lá ó fhógra i scríbhinn a fháil (iarraidh) tríd an bpost (ní leictreonach).
 • Féadfaidh an t-úsáideoir a chuntas a dhíghníomhachtú ón Riarachán ar an Suíomh. Ba cheart a thuiscint go bhfuil díghníomhachtú mar bhlocáil shealadach ar chuntas úsáideora lena chaomhnú (gan faisnéis úsáideora a scriosadh ó bhunachar sonraí an tSuímh). Chun cuntas a dhíghníomhachtú, ní mór don Úsáideoir litir a scríobh chuig seirbhís tacaíochta an tSuímh ón mbosca poist a raibh cuntas an Úsáideora cláraithe leis le hiarraidh an cuntas a dhíghníomhachtú.
 • Chun clárú ar an Suíomh (gníomhachtú cuntas) a athbhunú, ní mór don Úsáideoir litir a scríobh chuig an tseirbhís tacaíochta Suímh le hiarraidh an cuntas Úsáideora a ghníomhachtú ón mbosca poist ar cláraíodh an cuntas Úsáideora dó.

Acmhainní idirghníomhacha láithreáin:

 • Tá acmhainní idirghníomhacha an láithreáin beartaithe chun tuairimí a mhalartú ar na hábhair atá leagtha síos in ábhar na hacmhainne.
 • Is féidir le rannpháirtithe acmhainní idirghníomhacha an láithreáin a dteachtaireachtaí téacs féin a chruthú, chomh maith le tuairimí a thrácht agus a mhalartú ar ábhar teachtaireachta a d’fhoilsigh úsáideoirí eile, ag cloí leis na rialacha seo agus le dlíthe na hÚcráine.
 • Gan toirmeasc, ach gan fáilte a chur roimh theachtaireachtaí nach mbaineann leis na hábhair a phléitear.

Tá cosc ​​ar an láithreán:

 • Glaonna ar athrú foréigneach nó scriosadh an ordaithe bhunreachtúil nó urghabháil cumhachta stáit; iarrann sé athrú ar theorainneacha riaracháin nó teorainneacha stáit na hÚcráine, sárú ar an ordú arna bhunú le Bunreacht na hÚcráine; glaonna ar pogroms, coirloscadh, scriosadh réadmhaoine, foirgnimh nó struchtúir a urghabháil, saoránaigh a dhíshealbhú; iarrann sé ionsaí nó ráig coimhlinte míleata.
 • Insult díreach agus indíreach ar aon duine, go háirithe polaiteoirí, oifigigh, iriseoirí, úsáideoirí na hacmhainne, lena n-áirítear cleamhnachtaí eitneacha, eitneacha, ciníocha nó reiligiúnacha, chomh maith le ráitis chauvinistic.
 • Nótaí breathnóireachta, nathanna de chineál pornagrafach, erotic nó gnéasach.
 • Aon iompar maslach i dtreo údair alt agus rannpháirtithe uile na hacmhainne.
 • Ráitis arb é is aidhm dóibh freagairt ghéar a spreagadh d'aon ghnó ó rannpháirtithe eile san acmhainn.
 • Fógraíocht, teachtaireachtaí tráchtála, chomh maith le teachtaireachtaí nach bhfuil ualach faisnéise orthu agus nach mbaineann le hábhar na hacmhainne, mura bhfuarthas cead speisialta ón suíomh sin don fhógra nó don teachtaireacht.
 • Aon teachtaireachtaí agus aon ghníomhartha eile atá toirmiscthe le reachtaíocht na hÚcráine.
 • Duine eile nó ionadaí eagraíochta agus/nó pobail a phearsanú gan cearta leordhóthanacha, lena n-áirítear d’fhostaithe agus d’úinéirí na tairsí https://healthy-food-near-me.com, chomh maith le bheith míthreorach maidir le hairíonna agus tréithe aon aonáin nó rudaí.
 • Socrú ábhar nach bhfuil sé de cheart ag an Úsáideoir iad a chur ar fáil de réir dlí nó de réir aon chaidrimh chonarthaigh, chomh maith le hábhair a sháraíonn na cearta chun aon phaitinn, trádmharc, rún trádála, cóipcheart nó cearta maoine eile agus / nó cóipcheart agus a bhaineann leis cearta tríú páirtí.
 • Socrú faisnéise fógraíochta nach bhfuil údaraithe ar bhealach speisialta, turscar, scéimeanna “pirimidí”, “litreacha sonais”; ábhair ina bhfuil cóid ríomhaire atá deartha chun feidhmiúlacht aon trealaimh nó clár ríomhaireachta nó teileachumarsáide a shárú, a scriosadh nó a theorannú, chun rochtain neamhúdaraithe a cheadú, chomh maith le sraithuimhreacha ar tháirgí bogearraí tráchtála, logáil isteach, pasfhocail agus modhanna eile chun rochtain neamhúdaraithe a fháil ar acmhainní íoctha san Idirlíon.
 • Sárú d'aon ghnó nó de thaisme ar aon dlíthe áitiúla, stáit nó idirnáisiúnta is infheidhme.

Modhnóireacht:

 • Déantar acmhainní idirghníomhacha (tráchtanna, léirmheasanna, fógraí, blaganna, srl.) A mhodhnú, is é sin, léann an modhnóir teachtaireachtaí tar éis iad a phostáil ar an acmhainn.
 • Má mheasann an modhnóir, tar éis dó an teachtaireacht a léamh, go sáraíonn sé rialacha na hacmhainne, tá sé de cheart aige í a scriosadh.

Forálacha deiridh:

 • Forchoimeádann an riarachán an ceart na rialacha seo a leasú. Sa chás seo, foilseofar an teachtaireacht chomhfhreagrach faoi na hathruithe ar an láithreán.
 • Féadfaidh riarachán an láithreáin an ceart a bhaint de shuíomh comhalta a sháraíonn na rialacha seo go córasach.
 • Níl riarachán an láithreáin freagrach as ráitis úsáideoirí an láithreáin.
 • Bíonn an riarachán réidh i gcónaí mianta agus moltaí aon bhall den láithreán maidir le hoibriú na hacmhainne a chur san áireamh.
 • Is ar an rannpháirtí a chuir an fhreagracht as teachtaireachtaí ar an láithreán.
 • Tá an lucht riaracháin ag iarraidh oibriú rianúil an tSuímh a chinntiú. Mar sin féin, níl sé freagrach as caillteanas iomlán nó páirteach na n-ábhar a chuireann an Úsáideoir sa phost agus as cáilíocht nó luas seirbhíse neamhleor.
 • Aontaíonn an Úsáideoir go bhfuil sé freagrach go hiomlán as na hábhair a phostálann sé ar an Suíomh. Níl an riarachán freagrach as ábhar na nÁbhar agus as a gcomhlíonadh le ceanglais an dlí, as sárú cóipchirt, as úsáid neamhúdaraithe marcanna le haghaidh earraí agus seirbhísí (trádmharcanna), ainmneacha cuideachtaí, agus a gcuid lógónna, chomh maith le sáruithe féideartha de chearta tríú páirtithe maidir le hábhair a chur ar an láithreán. I gcás éilimh tríú páirtithe a bhaineann le hábhair a shocrú, socróidh an Úsáideoir na héilimh seo go neamhspleách agus ar a chostas féin.
 • Is conradh atá ceangailteach ó thaobh dlí é an Comhaontú idir an Úsáideoir agus an Riarachán agus rialaíonn sé coinníollacha an Úsáideora chun Ábhair a sholáthar lena bpostáil ar an Suíomh. Gabhann an riarachán air féin éilimh tríú páirtithe ar na hábhair a phostálann an Úsáideoir a chur in iúl don Úsáideoir. Aontaíonn an t-úsáideoir an ceart a thabhairt don Riarachán an t-Ábhar a fhoilsiú nó an t-Ábhar a scriosadh.
 • Réitítear le gach díospóid a d’fhéadfadh a bheith ann maidir leis an gComhaontú le dlí na hÚcráine.
 • Cuireann úsáideoir a chreideann go sáraítear a chearta agus a leasanna mar gheall ar an Riarachán nó gníomhartha tríú páirtithe maidir le postáil aon Ábhar ar an Suíomh éileamh chuig an tseirbhís tacaíochta. Bainfear an t-ábhar láithreach ó rochtain phoiblí ar iarratas ó shealbhóir dlíthiúil an chóipchirt. Féadfaidh an Riarachán an Comhaontú Úsáideora a leasú go haontaobhach. Ón nóiméad a fhoilseofar an leagan leasaithe den Chomhaontú ar an suíomh Gréasáin https://healthy-food-near-me.com, tabharfaidh https://healthy-food-near-me.com fógra don Úsáideoir faoi théarmaí athraithe an Chomhaontaithe .

Sealbhóirí cóipchirt

Más sealbhóir cóipchirt thú ar ábhar amháin nó ar ábhar eile atá suite ar shuíomh Gréasáin https://healthy-food-near-me.com agus mura dteastaíonn uait go mbeidh d’ábhar ar fáil saor in aisce i gcónaí, tá ár dtairseach réidh chun cabhrú lena bhaint. nó na coinníollacha chun an t-ábhar seo a sholáthar d'úsáideoirí a phlé. Chun seo a dhéanamh, ní mór duit dul i dteagmháil leis an oifig eagarthóireachta trí ríomhphost a sheoladh chuig support@https://healthy-food-near-me.com

D’fhonn gach saincheist a réiteach a luaithe is féidir, iarraimid ort fianaise dhoiciméadach a sholáthar dúinn ar do chearta ar ábhar faoi chóipcheart: doiciméad scanta le séala, nó faisnéis eile a ligeann duit tú a aithint go uathúil mar shealbhóir cóipchirt air seo ábhar.

Breithneofar gach iarratas a thiocfaidh isteach san ord a bhfaighfear iad. Más gá, rachaimid i dteagmháil leat.